ŽIVOT JE VÝZVA......

PROČ NEZE ?

NEBE -  ZEMĚ

Nic není oddělené. Vše z jednoty vychází a do jednoty se navrací. Stálý koloběh a vzájemná provázanost. Jedno nepopírá druhé, a druhé ví o prvním. Respektují se vzájemně. Jako Země respektuje Nebe, tak Nebe respektuje Zemi. Jsou to společníci v ucelenosti Všehomíra.